Mange avvik i rapportene om omsorgstjenesten

I 2019 er ikke en eneste avviksmelding vedrørende pasientbehandling i helse og omsorgstjenesten lagt ved i rapportene til politikerne som styrer tjenesten.