Edvardsløkka blir dyrere enn antatt

Kommunestyret får nå fremlagt oversikt på at eldresenteret på Raumyr blir dyrere enn budsjettert.