Helse- og omsorgstjenestens oppdrag

Av
DEL

LeserbrevDette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.«Hva er viktig for deg?»
Dette er Kongsberg kommunes overskrift på tjenestene som skal leveres av helse- og omsorgstjenesten. Setningen samsvarer med formålsparagrafen i helse- og omsorgstjenesteloven hvor det heter at man skal «fremme sosial trygghet, bedre levevilkårene for vanskeligstilte, bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.» og er kommunens oppdrag overfor innbyggerne.

Man skulle derfor forvente at det rapporteres jevnlig på dette oppdraget. I alle månedsrapporter som legges frem for utvalg for helse og omsorg finnes det derimot ikke et eneste avsnitt, en eneste setning eller et eneste ord som svarer på oppdraget: «Hva er viktig for deg?» Fellesnevneren som går igjen er: Økonomi og budsjettsprekk!

I formannskapets møte 17.juni, som var starten på neste års budsjettprosess, kommer «Hva er viktig for deg?» på den siste siden på den siste presentasjonen. Det burde vært overskriften på hele møtet!
I det samme møtet la konsulentfirmaet Agenda Kaupang frem en analyse hvor «formålet er å få bedre innsikt i … prioritering innenfor pleie og omsorg.» Oppdraget som kommunen har gitt seg selv: «Hva er viktig for deg?» nevnes ikke med et eneste ord.
Vi får derimot vite at «Kommunens kostnader til pleie og omsorg ligger klart høyere enn snittet for 15 utvalgte kommuner». Når dette ikke sees i sammenheng med tjenestens kvalitet og innbyggernes behov sier det egentlig ingenting. Det kan vel ikke være noe mål at alle kommuner skal bruke lite lite som Røyken som er den kommunen i utvalget som bruker minst?
Vi får videre vite at «Kongsberg har flere brukere innen de fleste tjenesteområdene. Dette kan indikere at tjenester gis bredt ut.» Dette burde tyde på et godt forebyggende arbeid. Det må da være riktig å gi et godt tilbud til mange personer med bakgrunn i oppdraget «Hva er viktig for deg?».
Selvsagt kommer gjengangeren i de månedlige rapportene til utvalget for helse og omsorg også igjen hos Agenda Kaupang: «Kongsberg har stor refusjon på ressurskrevende brukere.» Det kan ikke være slik at mindre 0,2% av kommunens innbyggere (det er faktisk det antall personer det dreier seg om) er skyld i at budsjettet sprekker hvert eneste år. Vi må slutte å skyve en marginal gruppe foran oss. På godt norsk kalles dette for mobbing og diskriminering!

Av positive ting i Agenda Kaupangs analyse må det nevnes at blant gruppen eldre brukes det godt med ressurser på hjemmetjenesten, spesielt til praktisk bistand. Blant utviklingshemmede brukes det mye på arbeid og aktivitet, og i gruppen som omfatter psykisk helse og rus er det et stort antall brukere i psykososialt forebyggende arbeid. Alt dette burde være gode forebyggende tiltak.

I det videre arbeidet med budsjettet må hensynet den enkelte innbyggers mulighet til å ha en aktiv og meningsfylt tilværelse tilpasset den enkeltes behov med respekt for den enkeltes integritet og verdighet veie tyngre enn en mer eller mindre tilfeldig sammenligning med 15 andre kommuner.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken