Gå til sidens hovedinnhold

Helse- og omsorgsutvikling i Kongsberg

Utviklingen med et budsjett som ikke holder, er dessverre som forventet. Kommunens ansvar innenfor helse og omsorg har økt, da oppgaver har blitt overført til kommunene fra staten.

Samhandlingsreformen, psykisk helse, funksjonshemmede, etc. er alle områder hvor dette har skjedd. I tillegg har dette økt kompetansebehovet i kommunene da de nå har fått ansvar for pasienter med flere komplikasjoner og sykere pasienter.

Til tross for dette og et økende behov på grunn av flere eldre og andre hjelpetrengende, prøver rådmannen med sin administrasjon å kjøre ned budsjettet år etter år i forhold til behovet som er der.

Det «glemmes» å legge inn klare kostnader for å få f.eks. Edvardsløkka i gang.

Hvorfor er det ikke evne eller vilje til å lære av erfaringer fra tidligere år?

Vi må bruke erfaringer fra tidligere læringspunkter for å få til en nødvendig bedring i driften. Det gjelder også budsjetteringsprosessen. Å fornekte dette blir helt feil.

Det har vært en underbudsjettering i mange år i denne sektoren. Hvorfor har læringen og den åpne dialogen uteblitt? Det er politikere som nå begynner å stille spørsmål til administrasjonen. De må fortsette med det til de får sakene presentert på en måte hvor konsekvensen av valg blir gitt.

Det holder ikke med en presentasjon som ikke tar utgangspunkt i behovet i Kongsberg og eventuelle valg med konsekvenser. Politikere, inklusive ledelsen i helse og omsorgsutvalget, må etterspørre dette for at lokaldemokratiet skal fungere.

Å takke ja ukritisk til rådmannens anbefaling uten en god begrunnelse, ender opp med at administrasjonen i sektorer i ettertid bruker: «Det er politisk godkjent». Er det en slik rolle politikerne vil ha?

En ny budsjettmodell som er fremmet som en løsning endrer ikke på behovet og ansvar. Den kan i beste fall gi noe effektivisering om budsjetter blir riktige.

En eventuell effektivisering kan ikke resultere i redusert budsjett før den har materialisert seg. Blir en fremtidig effektivisering brukt til å redusere budsjettet vil det resultere i redusert kvalitet på tjenesten.

Det er mange ansatte som i dag står i en vanskelig jobbsituasjon. De gjør så godt de kan i den situasjonen helse og omsorg er i. Takk for det!

Det er klare indikasjoner på at det er tøft gjennom høyt sykefravær og mange som slutter. I tillegg har kommunerepresentanter uttalt at de har utfordringer med å ansette kvalifiserte medarbeidere. Er dette fordi helse- og omsorgsarbeidere er klar over tilstanden kommunen er i?

Vi står foran en utfordrende ferietid også i denne sektoren. Håper det ikke vil gi utslag i manglende kvalifiserte ansatte på jobb, og derigjennom redusert kvalitet på tjenesten.

Rådmannen har uttalt i budsjettprosesser at det må prioriteres. Er det slik at kommunens lovpålagte oppgaver stiller likt med ønskede oppgaver?

Kommentarer til denne saken