Orienterte om status på Edvardsløkka

I utvalgsmøtet for helse og omsorg tirsdag orienterte helse- og omsorgssjef Gunhild Bergsaker om status på Edvardsløkka.