– Politikerne må forstå ansvaret de har for helse og omsorg

BEKYMRET: Olav Inderberg har i ti år gått møysommelig gjennom Kongsbergs organisering av helse- og omsorgstjenesten, han har skrevet utallige innspill som brukerrepresentant og deltatt i mange møter og er fortsatt bekymret. Han mener de kommende politikerne må ta omsorgsbudsjettet på alvor og stille kritiske spørsmål når de snart skal vedta et nytt budsjett.

BEKYMRET: Olav Inderberg har i ti år gått møysommelig gjennom Kongsbergs organisering av helse- og omsorgstjenesten, han har skrevet utallige innspill som brukerrepresentant og deltatt i mange møter og er fortsatt bekymret. Han mener de kommende politikerne må ta omsorgsbudsjettet på alvor og stille kritiske spørsmål når de snart skal vedta et nytt budsjett. Foto:

Olav Inderberg savner helse og omsorgsdebatten i valgkampen. Han mener kommunen styrer for mye etter innfall og for lite etter behovene som finnes i dag og – ikke minst – hva som er i vente.

DEL

Valg 2019Om kort tid konstitueres et nytt kommunestyre. Gamle og nye politikere får et nytt kommunebudsjett rett i fanget.

Olav Inderberg har fulgt prioriteringene i sektoren med lupe i ti år, først som pårørenderepresentant ved Skavangertun – og siden fordi han stadig bevitner hva han kaller forskjellsbehandling i omsorgen og manglende styring.

– Den kommunale forskriften er så generell at det legges opp til forskjellsbehandling, mener han.

– Vi ser at de som har ressurssterke pårørende, får de nødvendige vedtak om hjelp, mens dem som ikke evner eller orker å mase, ikke får dekket pleiebehovet, sier Inderberg med henvisninger til medieoppslag og egne erfaringer.

Styring

– Jeg leser og hører at politikerne har begrenset mulighet til å påvirke budsjettet fordi det er bundet opp. Men husk at det er politikere som styrer, kommunen er ikke et rådmannsvelde, sier han.

– Et eksempel: En fremtredende lokalpolitiker reiser seg og sier at «nå må HO må ta budsjettansvar». Dette til tross for at det er bevilget for lite i budsjettet og i tillegg er gjort feilprioriteringer i budsjettet som gjør at det må knipes inn på driften.

– Hvordan kan politikeren si noe sånt? Undrer Inderberg.

Et par eksempler han tar fram, er rådmannens forslag i år om å ta to millioner kroner fra driften av legevakta (dette ble stoppet politisk), og elbil-saken, der det ble ført opp en innsparing i driftsbudsjettet før det viste seg at bilene ikke fungerte – og at bilbudsjettet av den grunn ble mye dyrere.

Ansvar

– Mitt innspill er at politikerne styrer. De har ansvaret. De må spørre om budsjettene holder mål. De som skal behandle HO-budsjettet om noen uker må ta dette ansvaret og stille kontrollspørsmål, sier Inderberg.

– Politikerne har forsvart seg med at «vi øker jo bevilgningene hvert år», men ser man over tid er dette helt marginalt. Man løfter kanskje fram de årene hvor det ble gitt litt ekstra, kommenterer han.

Sammenligner

Han legger fram kommunens utskrift fra økonomiplanen som viser en økning i bevilgningene i HO ved siden av oppvekstsektoren fra 2017–2019.

– Det er en stigning på tre prosent i bevilgningene, enda vi vet det blir flere syke, flere yngre brukere, nye lovpålagte oppgaver, mange flere eldre. Vi vet at sykepleierlønningene ikke er konkurransedyktige og at de sliter med rekruttering og med språk- og kulturforståelse. Og på toppen er det prisstigning, sier han.

– Vi mener også å se at det knipes igjen på vedtak til tross for at det er behov. Vi har påpekt at behovet må ligge til grunn for budsjettforslagene fra administrasjonen og at det må være en helhetlig og balansert behandling av hele budsjettet.

Han legger fram samme økonomirapport for oppveksttjenesten som viser en økning på fem prosent.

– Enda de vet at antall elever synker, poengterer han.

Se på behovet!

– Min påstand er at budsjettprosessen ikke tar inn over seg behovet. Og når det hevdes at det ikke er institusjonskø, vil jeg be politikerne å undersøke dette. Regelverket gir muligheter til å gjemme køen. Det er mange mennesker som er hjemmeboende tjenestemottakere, men det er ikke alle som vil eller har godt av det. Noen av oss vil trenge mer hjelp enn det er mulig å yte der. Ensomhet kan være en sykdom i seg selv. Tilbudet må rigges etter behovet og for fremtiden.

– Igjen, still kontrollspørsmål! Er oppfordringen Inderberg bringer videre til politikerne.

– Og ikke gi dere, legger han til. Til siste HO-plan i Kongsberg leverte brukerrepresentantene fire sider med konkrete spørsmål, hvor kommuneadministrasjonen ikke svarte skikkelig. Politikerne bør få vite hva som ligger til grunn for hva de skal vedta.

Les også:Artikkeltags