Vil ha svar om bemanning i helse og omsorg

Bemanning i kommunehelsetjenesten er en verkebyll. Kommunen mangler sykepleiere, og det stilles krav til økte stillingsbrøker. Nå spør politikerne hva kommunen gjør med problemet.