– Brannvesenet måtte selv hente ambulansen og kjøre pasienten til sykehus

Beredskapsansvarlig i Kongsberg brannvesen, Rune Toverud stiller mange spørsmål ved akuttberedskapen i distriktet. Han viser til en hendelse der brannvesenet selv måtte hente ambulansen.