Det går mot ny budsjettsmell for helse og omsorg

Rådmannen melder at virksomheten ligger an til å gå ti millioner kroner i minus i 2019. Det betyr at livremmen strammes og at en lang liste med innsparinger intensiveres.