Vinner fram i engasjementet for bedre psykisk helse

KLAR TALE: Adrien lenerand i Unge Høyre har vært en tydelig stemme for en bedre oppfølging av psykisk helse blant unge i Kongsberg. Engasjementet har han tatt videre inn i politikken.

KLAR TALE: Adrien lenerand i Unge Høyre har vært en tydelig stemme for en bedre oppfølging av psykisk helse blant unge i Kongsberg. Engasjementet har han tatt videre inn i politikken. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

I helgen snakket Adrien Lenerand om psykisk helse på Viken Høyres årsmøte. Ungdommen fikk gjennomslag for en resolusjon som blant annet betyr flere psykologstillinger myntet på unge.

DEL

I helgen avholdt Viken Høyre sitt første årsmøte på Lillestrøm. Her var det samlet over 250 delegater fra det nye Viken Høyre.

Kongsberg Høyre var godt representert på møtet som fant sted på Lillestrøm. Her var både unge og ferske politikere – og dem med lengre fartstid.

Personlig engasjert

Adrien Lenerand er blant dem som har frontet satsing på psykisk helse i Kongsberg i en periode hvor det har vært flere personlige tragedier blant lokale ungdommer. Hendelsene har preget nærmiljøet sterkt.

Han påpekte i sitt innlegg til resolusjonen at psykiske plager oftest påvises hos jenter, men at blant dem som begår selvmord er to tredjedeler gutter. Han mente skolepsykologer bør innføres for å bidra til at problemene tas hånd om.

Les også: Selvmord og psykisk helse – helt uten filter og Takk til Herman og Adrien!

Line Spiten i Kongsberg Høyre sier at ungdom og psykisk helse er en av partiets viktigste saker og har fått stor plass i arbeidet med programmet til høstens lokalvalg.

EN AV FLERE NYE: Line Spiten er satt opp som nummer to.

EN AV FLERE NYE: Line Spiten er satt opp som nummer to.

Viktig poeng

– Vi har snakket med ungdommen. De forteller oss at lavterskeltilbud med helsestasjon og helsesykepleier er viktig. I dag er ikke tilgjengeligheten god nok og spesielt på åpningstidene hos helsestasjon er en utfordring, sier hun.

– Som det står i resolusjonen så hjelper det ikke med flere helsesykepleiere hvis de ikke er tilgjengelige for ungdommen. Derfor er jeg både glad for og stolt over at dette viktige temaet løftes fram her på vårt første møte i Viken Høyre.

– Dette er et viktig signal som vi tar med oss hjem i det videre arbeidet lokalt for at ungdommen vår skal ha en god og trygg ungdomstid, sier Line Spiten.

Les hele resolusjonen her

DELEGASJON: Her er deltakerne fra Kongsberg Høyre. Bildet fra venstre
Helge Evju , arbeidsutvalget i Viken Høyre og ordførerkandidat i Kongsberg Høyre
Line Spiten foran til venstre (leder i Kongsberg Høyre)
Terje Jensen, Trine Lunde (Kongsberg Høyre)
Adrien Lenerand Viken Unge Høyre og Kongsberg Unge Høyre
Ty Ellefsen leder i Kongsberg Unge Høyre som observatør.
Simen Murud Viken Unge Høyre og Kongsberg Høyre
Morten Erisrød) fylkestingsgruppen og Kongsberg Høyre
Lise Lund fylkestingsgruppen og Kongsberg Høyre ( ikke på bildet).

DELEGASJON: Her er deltakerne fra Kongsberg Høyre. Bildet fra venstre Helge Evju , arbeidsutvalget i Viken Høyre og ordførerkandidat i Kongsberg Høyre Line Spiten foran til venstre (leder i Kongsberg Høyre) Terje Jensen, Trine Lunde (Kongsberg Høyre) Adrien Lenerand Viken Unge Høyre og Kongsberg Unge Høyre Ty Ellefsen leder i Kongsberg Unge Høyre som observatør. Simen Murud Viken Unge Høyre og Kongsberg Høyre Morten Erisrød) fylkestingsgruppen og Kongsberg Høyre Lise Lund fylkestingsgruppen og Kongsberg Høyre ( ikke på bildet). Foto:

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken