Endringer i varslingsreglene

Det er endringer i arbeidsmiljøloven fra nyttår. Arbeidsgiver får nye plikter i forhold til varsler om kritikkverdige forhold. Både ansatte så vel som pasienter, skal i større grad bli imøtekommet.