Vil nekte installasjon av strømmålere

AKSJONERER: Nils Petter Leidal leder gruppa "Smartmeter med mer" på Facebook. Flere tusen medlemmer er skeptiske til installasjon av såkalte smartmålere for strøm. Han sier at gruppa vil aksjonere i Kongsberg.

AKSJONERER: Nils Petter Leidal leder gruppa "Smartmeter med mer" på Facebook. Flere tusen medlemmer er skeptiske til installasjon av såkalte smartmålere for strøm. Han sier at gruppa vil aksjonere i Kongsberg. Foto:

Artikkelen er over 2 år gammel

Aksjonsgruppa sier nei til de nye strømmålerne og vil blokkere installatørene når de skal installere en slik måler hos et av gruppas medlemmer på Kongsberg.

DEL

Nils Petter Leidal leder aksjonsgruppa «Smartmeter med mer» med drøyt 12.000 medlemmer på Facebook. Gruppa mener at de nye strømmålerne som nå installeres gir skadelig stråling og mulighet for overvåking og misbruk av persondata.

– Mandag planlegger vi å stoppe installasjon av slike målere i et boligbygg i Kongsberg, sier Leidal.

Vil stoppe installatøren

– Et av gruppas medlemmer som sliter med helsa på grunn av stråling skal etter planen få en slik måler mandag. Vedkommende har søkt om fritak, men når alle naboene i samme oppgang får innstalert en slik, vil fem andre målere bestråle henne uansett, sier Leidal.

– Vi planlegger å stille opp for å beskytte sikringsboksene og stoppe installatørene. Først ved å informere, men eventuelt også fysisk blokkere deres tilgang til sikringsboksen, sier han.

Les også: 200 har fått fritak fra ny strømmåler - fordi de har legeerklæring

– Måleren byttes uansett

– Forskriften pålegger oss å bytte målere. Men så sier forskriften også at dokumentasjon fra lege eller psykolog kan legges fram. I slike tilfeller får kunden en utsettelse. Det vi gjør er å ta ut kommunikasjonsenheten, sier prosjektleder for smartmålerprosjektet i Glitre Energi Nett, Rune Kvam.

– Men alle målere vil uansett bli byttet, sier han.

– Det fins dem som ikke har legeerklæring, men som ikke ønsker smartmåler. Disse prøver vi å komme i dialog med, for å finne ut hva problemet er. Der dette ikke lykkes, installerer vi fortsatt en ny måler – men uten kommunikasjonsenheten, sier Kvam.

Det er denne radiosenderen som skeptikerne mener er strålefarlig, og i tillegg kan nyttes til kartlegging av kundene på en måte de ikke ønsker.

Les også: Smarte strømmålere: - Folk er fornøyd før, under og etterpå

ALLE FÅR NY MÅLER: Alle får ny måler. I tilfeller der folk nekter, er det kommunikasjonsenheten som tas ut.

ALLE FÅR NY MÅLER: Alle får ny måler. I tilfeller der folk nekter, er det kommunikasjonsenheten som tas ut. Foto:

Informerer

Rune Kvam er opptatt av å vise til relevant dokumentasjon fra myndighetene som konkluderer med at det ikke er helsefarlig med slike målere, og at folk ikke overvåkes.

Glitre Energi bruker mye tid på å informere om utrullingen som nå pågår.

– Målerne kommuniserer via et radionettverk. Det sitter en liten sender i boksen. I tilfellene hvor vi tar bort denne, har du kun en vanlig måler som må leses av manuelt.

– Men da går du også glipp av en del muligheter som systemet gir. Vi kan blant annet følge opp kunder som opplever strømbrudd, jordfeil og i tillegg avdekke feil på ledningsnettet, sier han.

I mars gikk helsedirektoratet ut med et skriv som sier at det ikke er sammenheng mellom helseplager og stråling fra smartmålere. Fastleger kan derfor ikke helt uten videre utstede slike erklæringer.

Les direktoratets uttalelse her.

Ikke enig

Leidal i aksjonsgruppa er ikke fullt så overbevist hva angår myndighetenes dokumentasjon.

– Vi er en gruppe med mange kunnskapsrike og engasjerte medlemmer og mange av oss kjenner stråleproblemet fysisk på kroppen. Vi sitter på mye referanser til forskning og har kontakt med mange ressurspersoner som kjemper mot tvungen installasjon av slike strømmålere.

Les også: Smarte strømmålere - er det så smart? og Ja, smarte målere er smart.

Engasjerte

– Vi mener det er viktig å bevisstgjøre flest mulig om helsefaren og gjøre folk oppmerksomme på at de kan nekte installasjon med støtte i grunnloven og folkeretten, samt rette oppmerksomheten mot det faktum at Norge har skyhøye grenseverdier for stråling i forhold til mange andre land, sier han.

Statens strålevern har konkludert med at slike målere ikke er farlige, men Leidal og hans meningsfeller mener at de ser bort fra forskningskilder som mener noe annet.

AKSJONERER: Nils Petter Leidal jobber med naturmedisin under navnet Nipe Torsteinson. Han er opptatt av helseaspektet i forbindelse med installasjon av smartmålere i alle norske hjem.

AKSJONERER: Nils Petter Leidal jobber med naturmedisin under navnet Nipe Torsteinson. Han er opptatt av helseaspektet i forbindelse med installasjon av smartmålere i alle norske hjem.

Helse

Leidal sier at hans motiv for å engasjere seg, har med helse å gjøre. Han har jobbet i årevis med naturmedisin.

– Slike målere sender ut signaler i form av stråling. Stadig flere forteller om helseproblemer som en følge av dette. Stråling fra strømmålerne kommer på toppen av stråling fra PC-er, rutere og mobiltelefoner. Dette er jo ting som hver og en kan slå av selv, mens disse målerne er det andre som kontrollere.

I tillegg mener Leidal at saken har andre prinsipielle problemstillinger. Det er altså en vare vi påtvinges uten å ha bedt om det, og som vi må betale for. I tillegg kartlegger målerne persondata som kan misbrukes, hevder han.

Les også: Snart får du ny strømmåler, og en litt dyrere nettleie

Artikkeltags