Reagerer kraftig på forslag om kutt i psykisk helse

Rådmannen foreslår å knipe inn budsjetterte midler som i budsjettet ble satt av til psykisk helse. Adrien Lenerand (H) er blant dem som har kjempet hardt for å få får dette inn, og vil ikke ha noe av kuttene.