Ungdomshjelpa er på vei

Kommunestyret etablerer Ungdomshjelpa Kongsberg. Dermed blir det ikke noe kommuneprest.