Vil ha Helsesista til Kongsberg

Kongsberglista foreslår overfor utvalget for kultur og oppvekst (UKO) å invitere nettfenomenet Helsesista til Kongsberg for å holde foredrag for ungdom.