Vil presse sykehusledelsen

– Vi aksjonerer foran administrasjonen på Kongsberg sykehus for å få ledelsen til å øve press oppover.