– Vi må snakke sammen, se hverandre og bli kvitt utenforskapet

Ungdomshjelpa Kongsberg er enstemmig vedtatt av Kongsberg kommunestyre. I praksis betyr det en rekke tiltak for å bedre det psykiske helsetilbudet for barn og unge.