Får ti millioner til å utvikle videooverføring av nødsamtaler

Vestre Viken helseforetak har fått tildelt innovasjonsmidler for å utvikle løsninger i samarbeid med næringslivet for videosamtale mellom innringer og AMK-sentralen.