Jeg støtter «Redd Ullevål sykehus». I den anledning har jeg forsøkt å få en kommentar fra Arbeiderpartiet som støtter Høyre om å rive Ullevål og selge det til boligspekulanter som jeg anmoder står i kø for å få kloa i «indrefileten» i Oslo. Ullevål er ikke bare et sykehus for Oslos befolkning, men behandler pasienter fra hele landet. Men Ap vil ikke svare. Det er taushet rundt dette.

Den 13. april behandlet Stortinget denne saken etter forslag fra Sp, SV, Rødt og MDG følgende: «Stortinget ber regjeringen ikke tillate salg av sykehustomta på Ullevål, og avvente en eventuell salgsbeslutning til etter etappe 2 av Nye Oslo universitetssykehus er regulert og utredet i forprosjekt og foreligger detaljerte planer som sikrer at hele Groruddalens befolkning får sitt lokalsykehustilbud ved Aker sykehus.» Fylkeslaget til Ap og Frp støtter utsettelse av salg, men er fortsatt for riving. I forslaget til regjeringen må også en del av Rikshospitalet rives og avvikle psykiatrien på unike naturskjønne Gaustad sykehus og flytte sårbare pasienter til blokker på Sinsen ved Norges mest trafikkerte veikryss. Er det dette Ap vil? Slagordet deres er «vi vil arbeide for vanlige folk». Er det vanlige folk som ev. kan kjøpe seg en bolig på Ullevåltomta?

Er vi klar over at Helseforetakenes administrasjoner brukte 1,6 milliarder kroner i 2019, hvorav svimlende 892 mill. i Helse sør-øst (Statistisk sentralbyrå)? Er dette god bruk av helsevesenets penger? I tillegg kommer utgifter til godt betalte konsulenter. I 1980 hadde vi 22.000 somatiske sykehussenger i Norge. Det er i dag med 1,3 millioner flere innbyggere redusert til 10.827 (SSB). Som et eksempel har Helse Midt-Norges administrasjon ansatt 120 personer, en økning på 250 prosent. Samtidig har vi ikke råd til livsviktige medisiner. Er det slik AP vil ha det?

Aps slagord er bl.a. «vi må lytte til folket». Hvem er det dere lytter til? Over 70 prosent av Oslos befolkning, fagforeningene på Ullevål, fagfolk innen sykehusdrift vil beholde og bygge ut Ullevål sykehus. Støtteerklæringer strømmer inn fra hele landet. Men Ap lytter til Høyre. Hva er årsaken til at det blir så liten diskusjon rundt dette og hva vil der med hele Helseforetakene? Skulle gjerne ha et svar.