I løpet av 2021 skal Viken fylkeskommune legge ut ca. 245.645 tonn asfalt på litt i underkant av 290 kilometer av fylkesveiene i Viken.

Denne uken blir det asfaltarbeid på følgende strekninger:

Vegtrafikksentralen har følgende liste:

  • Fv 40 Hvittingfoss,
  • Fv 40 Kongsberg (Korpmoen) - Stengelsrud
  • Fv 40 Stærnes, på strekningen Kongsberg - Rødberg
  • Fv 40 Hostvedt - Lillehagen
  • Fv 40 Gvåle - Rustand

  • Fv 40 Liverud - Uvdal

Veiarbeidet vil føre til redusert fremkommelighet, med enten lysregulering eller manuell dirigering av trafikken.

Stengte tunneler

Mens vi er inne på vedlikehold av veier, Vegtrafikksentralen melder nå at både Moanetunnelen og Vollåstunnelen skal stenges fra 20. mai klokken 21, til 05.00 morgenen etter.

Årsaken er vedlikeholdsarbeid, og omkjøringen vil bli skiltet.

Svartåstunnelen har vanligvis to løp, med til sammen fire felt for trafikk. Derimot vil det bli toveis trafikk i ett løp fra 20. mai klokken 21.00, til morgenen etter klokken 05.00. Også dette på grunn av vedlikeholdsarbeid.

Hele distriktet

På lista over hvilke fylkesveistrekninger som får ny asfalt er lengre strekninger av fylkesvei 40 i Kongsberg og Flesberg, og et område ved Myntbrua.

Blant annet skal veien ved Stengelsrud og i Lampeland retning Flesberg få lengre strekninger med ny asfalt.

– Fylkesveiene våre binder sammen by og bygd. Vi jobber hele tiden for å gjøre dem bedre og tryggere, slik at de som ferdes på veiene våre skal komme trygt fram dit de skal. Nettopp derfor er ny asfalt viktig for trafikksikkerheten på veiene våre, sier Tonje Brenna, fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Mye penger

Asfalt-budsjettet for Viken i 2021 er på 288,9 millioner kroner, en økning på 38,5 millioner kroner fra fjorårets budsjett.

– Mer asfalt på fylkesveiene våre vil gi sikrere og bedre veier i hele fylket. Det er bra både for innbyggerne og næringslivet i Viken, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.