I løpet av 2022 skal Viken fylkeskommune legge ut ca. 190.324 tonn asfalt på i overkant av 250 kilometer av fylkesveiene i Viken.

På lista over hvilke fylkesveistrekninger som får ny asfalt, er strekninger av fylkesvei 40 i Kongsberg og Nore og Uvdal, og et område ved Steglet.

Blant annet skal strekningen fra Jordbru til Hedenstad kirke få ny asfalt.

Mindre penger til asfalt enn ventet

Asfalt-budsjettet for Viken i 2022 er på 226 millioner kroner. Det er en nedgang på i underkant av 69 millioner kroner fra 2021.

– Dette skyldes blant annet at vi har fått mindre penger fra staten til vedlikehold av fylkesveiene enn ventet. I tillegg økte prisene på driftskontraktene for generell veidrift, og vi har derfor måttet flytte midler fra asfaltbudsjettet over til disse kontraktene, sier Olav Skinnes, fylkesråd for samferdsel i Viken fylkeskommune.

(Saken fortsetter under bildet).

– Vi jobber hele tiden for å gjøre fylkesveiene våre bedre og mer trafikksikre, til det beste for innbyggere i hele fylket. Ny asfalt er en viktig del av dette arbeidet, sier Siv Henriette Jacobsen (Ap), fylkesrådsleder i Viken fylkeskommune.

Tildeler kontrakter etter CO2-vekting

Fylkeskommunen har nå lyst ut seks ettårige kontrakter, der to av kontraktene er i Buskerud. I tillegg har de lyst ut en forsterkningskontrakt for hele Viken.

Alle kontraktene har i tillegg til pris, også tildeling etter CO2-vekting. Det betyr at entreprenøren må dokumentere CO2-utslipp fra hele kjeden, altså for alt fra råvaren og produksjon, til transport og til slutt utlegging av asfalt.

– Det er viktig å tenke miljø. Målet med å bruke en slik vekting er å bidra til å redusere de miljømessige konsekvensene ved produksjon og utlegging av asfalt, sier Skinnes.

Dermed er det ikke bare laveste pris som teller, men at asfaltentreprenørene kan produsere asfalt med lavt klimagassutslipp.

Den av tilbyderne som har minst miljøbelastning, vil ikke få påslag på konkurransesummen sin. De andre får derimot fem kroner i påslag per ekstra kilo høyere verdi i sin Environmental product declaration (EPD). EPD er det CO2-utslippene skal bli dokumentert i.

Strekninger som får asfalt i 2022

Flesberg:

Fv. 40 V Møthe - Vangestad

Fv. 2774 Åsbråtan - Rambergselva

Kongsberg:

Fv. 2770 Jordbru x E134 - Hedenstad krk x fv. 84

Fv. 2779 Steglet

Nore og Uvdal:

Fv. 40 Rødberg - Nygard

Fv. 2798 Nore - Åsbøgrenda

Fv. 2808 Vikangrend

Kilde: Viken