Her er resultatene etter valget:

Hedenstad

I Hedenstad menighetsråd er det blitt valgt åtte rådsmedlemmer og fem varamedlemmer for en periode på fire år:

Medlemmer:

1. Bjørn Erik Dalshagen.

2. Camilla Friis Bergum.

3. Frode Rogstad.

4. Liv Anna Røsland.

5. Sissel Løver Urdalen.

6. Gunnbjørg Listog.

7. Aanne Hillestad.

8. Sissel Wilhelmine Grosvold.

Varamedlemmer:

1. Rita Elisabeth Dammen Smedsrud.

2. Olav Aandstad.

3. Inge Andreas Haukaas Kajander.

4. Michael Thomassen.

5. Solveig Ingeborg Døskeland.

I Hedenstad sogn var valgdeltakelsen på 11 prosent. Det er 214 av de 1.998 stemmeberettigede.

Efteløt

I Efteløt menighetsråd har det blitt valgt inn seks rådsmedlemmer og fem varamedlemmer for en periode på fire år:

Medlemmer:

1. Asbjørg Kristine Gravningen.

2. Kari Marie Myhr.

3. Hilde-Gunn Ulleberg.

4. Tor Magne Fløysvik.

5. Mari Lindbo Kjørstad.

6. Janne Hvambsal.

Varamedlemmer:

1. Liv Kristin Breivik.

2. Ingri Benum.

3. Marianne Stensrud.

4. Eirin Storaker Tandberg.

5. Aelxander Benedictus Maria Wijnans

I Efteløt sogn var valgdeltakelsen på 27 prosent. 192 av 739 stemmeberettigede brukte stemmeretten.

Komnes

I Komnes menighet er det blitt valgt inn seks rådsmedlemmer og fem varamedlemmer for en periode på fire år:

Medlemmer:

1. Hilde Jørnby Hyllseth.

2 Jeanette Weronica Lauritzen Myrvold.

3 Sarah Judith Schick Hovelstad.

4. Ole Martin Bakke.

5. Inger Astrid Thomassen.

6. Karen Anne Grette.

Varamedlemmer:

1. John Nefton Melås

2. Malena Ueland.

3. Nina Merete Fadum Andersen.

4. Bente Frogner.

5. Astrid Trondsen.

I Komnes var valgdeltakelsen på 24 prosent. Det betyr at 43 av 177 stemmeberettigede stemte.

Tuft

I Tuft menighet har det blitt valgt inn seks rådsmedlemmer og fem varamedlemmer for en periode på fire år:

Medlemmer:

1. Anne Berger.

2. Anita Rønningen Riis.

3 Tor Helge Brandsæter.

4 Gro Marit Haugmo.

5 Taran Jarnæs.

6 Inger Lise Berger.

Varamedlemmer:

1. Tone Merete Akerholt Eid.

2. Birgitte Jeanette Lauritzen Myrvold.

3. Lis Berit Nerli.

4. Atle Utvær.

5. Eva Tyskeberget.

I Tuft sogn var valgdeltakelsen på 14 prosent. Det betyr at 136 av de 895 stemmeberettigede stemte.