Her er det tomt lokale - uvisst hvem som flytter inn

Lokalet ved siden av den nye Spar-butikken på toppen er lagt ut for leie, men det er høyst usikkert hvem eller hva som skal inn.