Onsdag var det samling i gymsalen for alle førsteklassene. Derfra laget mellomtrinnet en allè, og klappet førsteklassingene ut og over i klasserommet.

Kontaktlærer er Linda Strysse.

– Vi har hatt en flott første skoledag med god stemning og variert aktivitet, skriver Gunn Hege Huslende i en epost til Laagendalsposten. Hun er rektor og enhetsleder.

MOT fra første dag

Da førsteklassene ble presentert hadde Veggli skole allerede hatt en samling for 2.-10. trinn i gymsalen.

– Her hadde vi fokus på MOT sin «Hei-kampanje». Det handler om viktigheten av å si hei, se alle og at et hei betyr mer enn du tror og at man ikke skal undervurdere kraften i det. Vi snakket om å sammen skape et godt skoleår, og ta vare på hverandre, forteller Huslende.

Rød løper

Så ble de nye ansatte presentert.

Etter samlingen gikk de eldste elevene ut først og klappet ut de yngre. Tradisjonen tro ble 8. trinn hilst velkommen av de andre ungdomstrinnselevene. De gikk på rød løper og ble klappet inn.

Best i undersøkelse

Fredag fikk vi informasjon om at vi er den skolen i Norge som har skåret best på MOT-undersøkelsen.

MOT-undersøkelsen gjennomføres hvert år på 10. trinn, så det var avgangselevene i vår som svarte på undersøkelsen.