Her er programmet for Kongsberg:

07.55: Klokkeringing fra Kongsberg kirke.

08.00: Salutt - avmarsj fra Borggården ved Rådhuset. Bekransning ved minnesmerket over de som deltok i frihetskampen v/ Wenche Grinderud. Bekransning ved Veteranmonumentet v/ NIVO avd Kongsberg. Bekransning ved Steenstrups byste v/ Camilla Hågensen. Bekransning ved minnesmerket over Chr. IV v/ KUR-Aiva Hansen og Brage Nordin Hustvedt. Bekransning ved Tinius Olsens byste v/Adrien Lenerand.

08.30: Defilering i bydelene.

09.00: Flaggheising ved skolene.

10.20: Skolene oppmarsjerer til Kirketorget.

11.00: Klokkeslag fra Kongsberg kirke. Hilsen v/ordfører Kari Anne Sand. Nasjonalsangen synges, første og siste vers. Dagens tale –fra Skrim ungdomsskole. Kongesangen synges.

11.20: Salutt og barnetoget marsjerer fra Kirketorget.

Rute for barnetoget:

Kirketorget - Stukenbrocks gt. - Klokkerbakken - Nybrua - Tinius Olsensgt. - Dyrmyrgt. - Kongens gt. - Hermann Fossgt - Storgt. - 17.mai-gt. - Christian Augustsgt - Nybrua – Klokkerbakken - Myntgt - Apotekergt - Kirkegt og inn på Kirketorget i de samme filene som før avgang.

Kongsberg-sangen – Gud signe vårt dyre fedreland.

11.00: Efteløt: Fremmøte ved Sommerstad. Togavgang kl 11.15. Tale for dagen.

11.45: Gudstjeneste kl 12.00. - Deretter tradisjonelt arrangement på skolen.

12.00: 17.mai kafe i Norkirken, Myntgt.19. Avsluttes kl. 14.00.

12.30: Tradisjonell gudstjeneste i Kongsberg kirke v/ Roar Tønnessen.

12.30: Gudstjeneste i Jondalen kirke ved Reidar Aasbø. Tog til skolen ca. kl. 13.30. Tradisjonelt arrangement.

13.15: Tog fra Svein Aamodt, Bevergrenda. Kongsberg Byorkester spiller. Tradisjonelt arrangement på Beverlokalet.

13.00: Tradisjonelt program ved skolene – sjekk med den enkelte skole for starttidspunkt.

13.00: Åpent program for det internasjonale miljøet i Kongsberg v/Bekkedokk 3.

15.00: Lokalt 17. mai arrangement ved Berg skole.

15.00: Byorkesteret holder konsert utenfor Grand hotell.

16.00: Russetale Kirketorget.

16.05: Folketoget og Russen går i tog fra Kirketorget – Russen går først.

Hilsen fra 17. mai komiteen i Kongsberg.

Hvittingfoss

Kl. 10.00: Komnes kirke. Bekransning av minnetavle over de falne under 2. verdenskrig. Tale av elever ved 10. trinn.

Kl. 10.30. Gudstjeneste i Tuft kirke.

Kl. 11.15. Oppmøte ved Hvittingfoss torg.

Kl. 11.30. Folketog fra torget via bo- og behandlingssenteret, gjennom sentrum, inn ved brannstasjonen og videre opp solvangbakken til Tuft kirke.

Kl. 12.15. Bekransning av minnetavle over de falne under 2. verdenskrig ved Tuft kirke. Tale av elever ved 10. trinn.

Hvittingfoss skole:

Kl. 12.00. Kiosken åpner. Salg av lynlotteri.

Kl. 13.00. Åpning fra scenen. Underholdning fra barnehagen, underholdning med elever fra 1.–4. trinn, tale for dagen ved ordfører Kari Anne Sand, allsang av «Ja, vi elsker».

Kl. 13.45. Pause fra scenen. Kiosk og lynlotteri fortsetter.

Kl. 13.45. Gratis is til barna.Kl. 13.45. Leker for barna.Kl. 14.30. Underholdning fra scenen fortsetter. Underholdning med elever fra 5. – 7. trinn.

Efteløt

Kl. 11.00: Efteløt: Fremmøte ved Sommerstad. Togavgang kl 11.15.

Kl. 11.45 Tale for dagen.

Kl. 12.00 Gudstjeneste i Efteløt kirke.

Kl. 12.45 Efteløt musikkkorps marsjerer fra Kirken til skolen. Deretter tradisjonelt arrangement på skolen. Avsluttes 15.00.

Jondalen

Kl. 12.30: Gudstjeneste i Jondalen kirke.

Tog til skolen ca. kl. 13:30. Tradisjonelt arrangement.

Bævergrenda

Kl. 13.15: Tog fra Svein Aamodt, Bevergrenda. Kongsberg Byorkester spiller. Tradisjonelt arrangement på Beverlokalet.

Heistadmoen/Berg

Kl. 15.00: Lokalt 17. mai arrangement ved Berg skole.

Byen etter barnetog og gudstjeneste

Kl. 12.00: 17. mai kafe i Norkirken, Myntgt. 19. Avsluttes kl. 14.00.

Kl. 13.00: Åpent program for det internasjonale miljøet i Kongsberg v/Bekkedokk 3.

Kl. 15.00: Byorkesteret holder konsert utenfor Grand hotell1.

Kl. 16.00: Russetale Kirketorget.

Kl. 16.05: Folketoget og russen går i tog fra Kirketorget – russen går først.

LES OGSÅ: