Her håper Ellen å samle de over 55 år

Folkeuniversitetet Senior og Åpent Verksted utreder mulighetene for å flytte inn i Thornes vei.