Sommeren i år har vært den første normale siden 2019. Innbyggere fra Kongsberg økte utenlandskortbruken med 842 prosent fra de to foregående årene. Dette er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, viser tallene fra DNB analyse som Laagendalsposten har fått tilsendt.

Høyere enn snittet

– Her er det åpenbart at innbyggerne har ønsket å maksimere muligheten for sol og varme i Syden, sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB.

Hun sikter til at Spania er landet hvor Kongsberg-folk legger igjen mest penger, mens Sverige har en nedgang.

– Innbyggere fra Kongsberg økte utenlandskortbruken med 842 prosent fra de to foregående årene. Dette er betydelig høyere enn landsgjennomsnittet, sier hun.

(Saken fortsetter under bildene)

Ligner andre

Kongsberg-folk har foreløpig lagt igjen 11,5 millioner i de ti mest populære ferielandene i år. Disse landene er Spania, Sverige, USA, Danmark, Italia, Storbritannia, Frankrike, Hellas, Tyskland og Nederland.

– 81 prosent av det totale utenlandsforbruket legges igjen på topp 10-listen for innbyggerne fra Kongsberg. Dere oppfører dere altså ganske «likt» når feriedestinasjon skal velges, sier Oftedahl.

Numedal er ikke med på lista fordi det er for få innbyggere der.

Informasjon om sommeranalysen

DNBs Innsiktsteam analyserer transaksjonsdata og forbruksatferd med utgangspunkt i 1,4 millioner privatkunder.

Data er befolkningsjustert slik at deres rapporter stemmer med observert kortbruk blant den samlede norske befolkning. Dette er nytt i år, og kan føre til noen ulikheter sammenlignet med sommeranalysen i 2020 og 2021. Data er ikke justert for inflasjon.

Foreløpig analyseperiode er uke 25-28 (20.juni-17.juli). Når kortbruk sammenlignes med 2019, 2020 og 2021 er det alltid for tilsvarende periode. I sommeranalysen inngår kun fysisk kortbruk for å kunne analysere faktisk brukersted og reisemønster.

Alle data er anonymisert og aggregerte basert på fysiske korttransaksjoner.

Kilde: DNB innsikt