Kåre Kullerud sølvstuff  FOTO: JAN STORFOSSEN
Jan Storfossen

Fram i lyset

Forskeren er vel mest kjent for å holde på med sitt. Enten på et litt dunkelt kontor, eller dypt inne i fjellet.
Av
Publisert