Etter å ha fulgt diskusjonen rundt fusjonen mellom Nore Energi og Ringerikskraft den sisten tiden, så får det meg til å tenke 15 år tilbake i tid, til den berømte Terrasaken. Når jeg i dag i 2020 har fulgt med på denne saken, som riktignok ikke handler om salg av kraft, men om distribusjon av kraft, synes jeg likevel det er påfallende mange fellestrekk.


Fellestrekk med Terrasaken

1. Det opereres med hemmelige dokumenter under forberedelsen av saken, med begrunnelse at dette er sensitive forretningshemmeligheter. Hensynet til åpenhet i forvaltningen blir fullstendig ignorert.
2. Saksdokumentene inneholder et intetsigende språk, produsert av dyre konsulenter uten særlig kompetanse på området. Dette maktspråket brukes for å forvirre og utelukke at vanlige folk orker å trenge inn i saken.
3. Argumentene som brukes er at disse transaksjonene skal tilføre fellesskapet midler i trange økonomiske tider for kommunen. Resultatet er nesten uten unntak, det stikk motsatte.
4. Saksdokumentene blir sendt ut i siste liten før saken skal avgjøres i de rette organer, dvs. i formannskap og kommunestyret, slik at lydige og samarbeidsvillige journalister skal skrive bare om det positive. Poenget er at det ønskes minst mulig debatt.
5. De åpne saksdokumentene, som blir ført i pennen av rådmann/ kommunaldirektør, bærer ofte preg av et «klipp og limdokument». Saksbehandlingen er nesten uten unntak mangelfull hvor det opereres med bare positive argumenter for saken, og der kontradiksjon, veie for eller i mot, mangler fullstendig.

Påstand om lukrativ økonomi for nettkunder

I denne saken så framstilles det som om denne fusjonen vil være veldig lukrativt økonomisk for nettkundene i Nore. Etter min mening er dette helt feil. Det er antydet at en gjennomsnittlig nettkunde vil spare i størrelsesorden 2.500 kr i året. Hvis vi deler dette beløpet på 365 dager, så vil det utgjøre 7 kr dagen. Jeg er sikker på at strømkundene i Nore ikke lar seg imponere av et slikt beløp, når de får vite at selskapet Nore Energi, som har tjent befolkningen i gamle Nore kommune i generasjoner, blir solgt ut av kommunen til en helt annen kant av landet. Jeg er også sikker på at de vil avsløre at dette vil medføre tap av lokale arbeidsplasser og redusert beredskap ved strømbrudd.

Beste fall et nullspill

Når det gjelder lønnsomheten for kommunen, så vil jeg komme tilbake til det ved en senere anledning, men jeg kan allerede nå si at hvis en regner dette inn i et samfunnsregnskap, så vil dette garantert bli negativt for kommunen. Hvis en ser reint bedriftsøkonomisk på det, så vil det i beste fall være et nullspill.
Naivt å tro at Ringerikskraft vil videreutvikle en filial i Nore og Uvdal
Nore Energi vil uansett bli en liten filial innen Ringerikskraftfamilien, med fattige 4,85 % eierandel. Derfor er det, etter min mening, ganske naivt å tro at Ringerike og Hole kommune som er de to majoritetseierne, vil være veldig aktive i det opprettholde eller videreutvikle en liten filial i Nore og Uvdal. Derfor er dette også et relativt høgt spill med 13 arbeidsplasser.

Mitt budskap

Til kommunestyremedlemmene i Nore og Uvdal, som skal behandle dette i kommunestyret mandag 10. februar, har jeg følgende budskap: Dette er enormt vanskelige saker å ta stilling til, særlig for nye representanter, men lytt til hva erfarne politikere har å si, og det er aldri skam å snu. Alle vet hva Nore Energi betyr for strømforsyningen i Nore, og det må være totalt feil å sende styringen av dette flaggskipet til et selskap på Hønefoss.