– Hjelp oss å bevare Løvåsløkka

To minutter fra Løvås barnehage ligger Løvåsløkka. Nesten hver uke gjennom hele året er det en gjeng fra barnehagen som er der og nyter dette området til lek og utforskning. Også pensjonister bruker området jevnlig.