I tiden vi er inne i nå bør hensynet til dem som har det vanskelig, veie særlig tungt. Derfor bør ikke hjemkjøring av alkohol bli en ny standard.

Stadig flere lokale bryggerier som ikke får levert drikkevarer til utesteder og andre utsalgssteder i koronakrisen, har mange steder fått tillatelse til å levere alkoholen hjem på døren til folk i stedet. Vi har stor forståelse for at kommunene ønsker å hjelpe lokalt næringsliv, men det kan virke som om de har glemt et viktig perspektiv: Hensynet til sårbare barn og voksne må alltid veie tyngre enn næringshensyn i kommunens saksbehandling i alkoholsaker.

Organisasjoner og fagpersoner som jobber med rus-, volds- og overgrepsutsatte barn og unge er bekymret fordi barna må tilbringe så mye tid hjemme med familien. De har ikke de vanlige pusterommene. Riktignok får de yngste barna nå gradvis vende tilbake til skole og barnehage, men det meste av fritidsaktiviteter og lek med venner er fortsatt avlyst. De største barna er fremdeles tvunget til å være hjemme. Vi deler fagfolkenes bekymringer, og mener lokalpolitikerne må se på andre tiltak for å avhjelpe lokalt næringsliv enn å tillate lettere tilgang og nye salgskanaler for alkohol.

Ifølge Folkehelseinstituttet lever over 90 000 barn med minst én forelder som drikker for mye. Selv om det ved hjemkjøring ikke er snakk om ubegrensede mengder alkohol, kan en sixpack eller to til en mamma eller pappa som allerede har drukket litt for mye, utgjøre en stor forskjell for de barna som allerede er utrygge hjemme.

Flere steder er søknadene om hjemkjøring blitt hastebehandlet, og vi stiller spørsmål ved om de er godt nok gjennomtenkt og kvalitetssikret. Skal kommunene tillate hjemlevering, er det viktig at rutinene for alderskontroll og sosial kontroll følges på samme måte som i butikkene og på utestedene, og at de som kjører ut varene får tilstrekkelig opplæring i alkoholloven. Er du tydelig beruset, skal du ikke kunne kjøpe alkohol. Det er viktig at lokalpolitikerne sikrer at dette blir ivaretatt. Gjennom mediene har vi sett eksempler på hjemlevering der varene settes på trappa og det sendes en SMS om at leveringen står utenfor. Det er ikke godt nok.

Lokalpolitikerne må vokte seg vel for å vedta noe som ikke kan reverseres. Vi oppfordrer dem til å følge nøye med på utviklingen med hjemkjøring, slik at unntakene som kun er ment å gjelde i en kort periode, ikke blir ny praksis. Fordi forebygging og folkehelse alltid bør gå foran næringsinteresser.