Et samlet Storting med initiativtaker SV inviterte alle private aktører og kommuner til å bidra til å gi Norge full barnehagedekning.
Premissene var klare den gang. Private barnehager fikk takk og ble hyllet for innsatsen. Det ble laget egne regler for bruk av offentlige kroner og betegnelsen «rimelig årsresultat» ble lovfestet.

Nå er hyllesten borte. SV, AP og Rødt vil ha oss vekk! Vi som startet privat barnehage den gang og som drifter gode offentlige private barnehager nå, brukes i en ideologisk og skitten retorikk.

Den politiske debatten fremstår som ensidig og en negativ stempling av alle private barnehager. Vi er «profitører». Et uttrykk mest kjent for personer som utnyttet 2. verdenskrig for å berike seg selv på bekostning av andre. Vi har imidlertid ikke utnyttet noe som helst. Vi har svart på SV og et samlet Stortings oppfordring om å bidra til full barnehagedekning, og vi har gjort det for å gi best mulig tilbud til barn.

I alle sektorer finnes det noen useriøse aktører. Dette kan gå utover kvaliteten på barnehagetilbudet for barna, og de ansattes vilkår.
Når 96,7% av alle ansatte i offentlig godkjente private barnehager har dette i orden gjennom tariffavtaler med gode pensjonsordninger (sjekket av faktisk.no), så blir man nokså lei av å se politikere som fremdeles hevder at vi snyter de ansatte for å ta ut profitt.

De private barnehagene er organisert på forskjellige måter i Norge, bla:
Andelslag, enkeltmannsforetak, stiftelser, aksjeselskap m.fl.
I valgdebatten blir private barnehager organisert som AS omtalt som «kommersielle».
AS er en vanlig og ryddig organisering, som velges for å knytte den økonomiske risikoen med å drive bedrift på, til innskutt /opptjent aksjekapital. Hovedmotivasjonen for denne organiseringa er ikke å ta ut utbytte av driften – noe som gjør at vi ikke kjenner oss igjen i begrepet «profitør». I frykt for at store økonomiske utbytter, ønsker flere politiske partier å «kommunalisere» barnehagesektoren. Som begrunnelse sier man ofte at «pengene skal komme barna til gode».

Her er det behov for en nyansering:

Private barnehager får driftstilskudd med utgangspunkt i kommunens driftskostnader i kommunale barnehager. I hele Norge har det over mange år blitt brukt mye energi for å spare på drift i de kommunale barnehagene. På denne måten kan driftstilskuddet senkes til de private barnehagene. Vi har også sett mange eksempler på landsbasis at politikere og administrasjoner til og med har gjort ganske feilaktige og «kreative kutt», som gjør at pengene ikke kommer barna til gode, men som brukes til andre tiltak i kommunen. Dette perspektivet mangler fullstendig i debatten.

Vi leverer barnehager med et kvalitativt godt innhold til barn. Vi har like gode vilkår for de ansatte med fullverdig pensjonsordning, forsikringsordninger og AFP.

På lik linje med for eksempel fastleger. Eller er det slik at fastlegene som heldigvis er der for våre barn når de er syke også er velferdsprofitører?

Kjære Moxnes, Lysbakken og Støre: Vårt håp og spådom er at dere som ideologisk og systematisk har stigmatisert oss som velferdsprofitører snart er fullstendig avslørt. Private barnehager er blitt plukket ut som ideologisk bytte i valgkampen gjennom en svertekampanje som snart mangler sidestykke.
Vi kjenner oss ikke igjen i bildet dere lager av barnehagene våre. Vi håper at dere politikere etter hvert kan bruke energien på innhold og kvalitet i barnehagene, sånn som vi gjør - hver dag!


----------

Kronikken er skrevet av:
Anette Lauraeid Hovda, daglig leder Småfolk barnehage, Etne
Dag Olav Stølan, daglig dere i Granstubben Barnehage/Kringla Friluftsbarnehage, Steinkjer
Øyvind Johansen, daglig leder Tronvik gårdsbarnehage, Moss
Britt Børke, eier Langekjenntunet/Mormors Have barnehage, Kongsberg
Jørgen Kjørven, daglig leder Småtjern Naturbarnehage, Lunner