Gå til sidens hovedinnhold

Hogging av trær langs Lågen

Artikkelen er over 1 år gammel

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.Takk til Egil Brevik som tar opp hogsten av trær/vegetasjon ved Jernbanebrua i Lp 13/8-19. Det er nok nå. Rasering av bynær natur har pågått for lenge. Det er bare å se på strekningen fra Gamle Kongsberg kro til Jernbanebrua - mange trær er hogd ned og kantvegetasjon barbert.

Om det er kommunen eller private grunneiere som står for dette er ikke kjent, men uansett er nedhogging/fjerning av trær og vegetasjon langs elvebreddene strengt regulert i henhold til lovverket. Naturmangfoldloven, plan- og bygningsloven, og EU- og FN-avtaler er viktige verktøy i arbeidet med å beskytte natur. Hvilken kunnskap besitter Kongsberg kommunes ansatte om det aktuelle lovverket?
I stedet for å urbanisere elvebreddene skulle man heller tenkt vern og fornuftig skjøtsel. Dette er viktig ikke bare for artene og livet som er i og langs elva, det er også viktig for folk å kunne oppleve bynær autentisk natur.
Bynær natur har stor verdi som opplevelses- og rekreasjonskilde. Dette er også viktig i et folkehelseperspektiv. Her i Kongsberg er vi så heldige å ha Lågen som en perle midt inne i byen med et variert dyre- og planteliv.

Elvebreddene må ikke steriliseres som følge av tankegangen til uvettige politikere og folk som ønsker å «utvikle» elvebreddene på urbane premisser.

Beltet av trær og planter som vokser langs kanten av elva, er hjemmet til et rikt mangfold av arter. Fra forskerhold framholdes det at om man fjerner et tre langs elva, så har man fjernet en fisk. Det er godt bilde på hvor tett livet i elva er knyttet opp mot livet på land langs vannkanten. Elvas og dens yrende kanter er intense økosystemer. Men vegetasjonen er det som ofte blir «ryddet bort». Insekter er helt avhengige av denne vegetasjonen. Og insektene er igjen viktig mat for fugler. Hekkingen til mange fuglearter faller sammen med når mange insekter klekker. I tillegg er fisken avhengig av insekter som mat. Uten vegetasjon forsvinner altså fugler og fisk. Det blir en tom elv og en stille elv uten fuglesang. Men fuglene forsvinner også raskt om man bare «rydder bort» trærne. Fuglene trenger dem til å bygge reir i. Og treet fuglene har bygd reir i er altså også viktige for fisken.
Det er en utbredt oppfatning at parklignende, tilrettelagt natur er vakrest og tryggest. Men det er på tide å få opp øynene for de rotete og fruktbare elvekantene som gir oss fisk på kroken og humledronningene mat om våren. Her henger alt sammen. Det er på tide å få øynene opp for sammenhengene i naturen.

Elvebreddene og det biologiske mangfoldet som lever i og langs elva bør beskyttes og forvaltes med kunnskap om evolusjon og biologi for slik å bevare arter og økosystemer.
I en tid på kloden hvor natur og arter strever med sin eksistens, så blir trær og bynær natur/artsmangfold viktigere å ta vare på enn noen gang. Men dette ser dessverre ikke ut til stå på agendaen til verken kommunen eller politikerne i Kongsberg.

Kommentarer til denne saken

Kommentarfeltet er stengt. Det åpner igjen klokken 06:00.