Ingen enighet rundt den omdiskuterte «akebakken» på Høk

Det omstridte grøntområdet på Høk under navnet «akebakken» har vært et omdiskutert og brennhett tema mellom hytteeiere, utbyggere og Nore og Uvdal kommune i mange år.