Det kan virke som det er en oppblomstring i kokainbruk blant ungdom og unge voksne i Kongsberg.

– Dette er noe vi og våre samarbeidspartnere hører, også fra ungdommen. De forteller at det er det er lett å få tak i og at mange bruker det på fest, ofte i kombinasjon med alkohol, sier Bente Bjørdal, utekontakt i Kongsberg kommune.

Utekontakten jobber tett mot ulike ungdomsmiljøer og samarbeider med blant annet politiet, barnevernstjenesten og helsetjenesten. Det som kan virke som en økende trend, bekymrer.

– Dette er noe vi og våre samarbeidsinstanser har fokus på, sier Bjørndal.

(Saken fortsetter under bildet)

Svingninger i rusbruk

Politiet i Kongsberg har også fått signaler om økt kokainbruk blant unge, selv om dette ikke gjenspeiles i straffesakstallene. Det forteller Rune Flage, leder for det forebyggende arbeidet i Kongsberg politistasjonsdistrikt.

Men tallene viser ikke nødvendigvis hele sannheten. Selv om all narkotikabruk er ulovlig, har det de siste årene vært endringer i hvilke saker politiet prioriterer å straffeforfølge, etter føringer fra Riksadvokaten.

Flage sier at Cannabis fortsatt er det stoffet flest unge blir tatt med, men at andre stoffer svinger litt. For et par år siden var det for eksempel en oppblomstring i MDMA-bruk, mens politiet nå hører om en oppblomstring av kokain blant unge.

– Selv om vi ikke kan bekrefte det, så kommer informasjonen fra flere uavhengige kilder, så jeg mener det absolutt er hold i det, sier Flage.

(Saken fortsetter under bildet)

Jobber for å forebygge

Kokain er det vanligste ulovlige rusmiddelet som brukes på byen etter cannabis og det har vært en svak økning i bruken de siste fem årene, ifølge tall fra FHI.

Rune Flage tror TV-serier som Exit kan ha bidratt til å normalisere og forherlige bruken av kokain.

– Er det grunn til bekymring for oppblomstringen?

– Politiets holdning er at alle meldinger om økt rusbruk blant unge er bekymringsverdig, og ikke minst fordi stoffene det ryktes om er pulverstoff og lagd på laboratorium hvor man ikke kan være sikre på hva de er laget av, sier han.

– Hvordan jobber politiet med dette?

– Når vi får inn konkrete tips eller hører om oppblomstring av at stoff, prøver vi å avdekke og i den grad det er mulig generere straffesaker, sier Flage.

Han legger til at politiet i størst mulig grad jobber for å forebygge kriminalitet. Blant annet har de faste samarbeidsmøter med skoler og utekontakter, holder foredrag om rus på ungdomsskoler og driver oppsøkende virksomhet.

I tillegg har politiet øyne og øre åpne når de er ute og treffer folk, men selv om politiet er trent til å se etter fysiologiske tegn på rusbruk, er det ikke alltid så lett å avdekke.

– Særlig blandingsrus kan ofte være vanskelig, sier Flage.