Våre medlemmer i Kongsberg Musikkråd har venta spent på tildeling av øvingstider kor, korps og band i gamlekinoen,- også kalt sitronpressa. Vi har blitt løpende orienter fra brukermøter i hele prosessen mellom KKE og Viken gjennom vår brukerepresentant , kulturskolerektor Irene Bjørnnes. Overraskelsen denne uka var stor da vi forsto at øvingsmulighetene i gamlekinoen henger i en tynn tråd. KKE ønsker å utrede gamlekinoen for å putte inn både musikklinja på vidergående(MDD), Kongsberg kommunale kulturskole og fritidsmusikklivet i det gamle kinobygget. Og toppen av det hele. De ber om at de sjøl , altså, KKE skal utrede dette!!

Dette er forakt for et kulturfag som har brukt hundrevis av timer og utredet grundig sine behov for rom, akustikk, lager i forhold til nåværende og fremtidig bruk. Hvorfor? Som vi ser i styrepapirer for KKE. De vil spare ca 30 mill på dette grepet. Vi minnes sprekken på Edvardsløkka i februar der noen ikke hadde fulgt godt nok med i timen . Er det kulturskolen som skal betale for denne sprekken? Musikkrådet vet at i forhold til utarbeidelse av ombyggingsplanene på Fredheim og Gamlekinoen har det vært brukermedvirkning hele veien. Gode planer, nøyaktige kvadratmetre er tildelt ulike aktivitetene .

Kongsberg Musikkråd har gledet seg over at MDD får tilpassa rom etter dagens krav og med blikk for framtida. KKE har tidligere brukt adskillige ressurser på å få til gode planer og tilpasse gamlekinoen for vår flotte musikklinje på videregående. Vi har også gleda oss stort over kommunestyrevedtaket 20.3 ang Fredheim som Kulturskole der alle de ansatte med fagforeningene har vært med i prosessen. Fokus på akustikk etter anbefalt standard. Og ikke minst nok lagerplass i loft og kjeller. Beskjeden er klar fra alle brukerne: Kinoen er for liten! Dette er et stort bomskudd fra KKE-styret. Og vi legger til : Ingen brukere har vært med i KKE sin prosess .

Dette er forakt igjen for de ansatte og deres brukere. Kulturfaget blir ikke tatt på alvor. Hvordan hadde oppvekst /utdanning reagert hvis KKE i lignende situasjon hadde bedt om at KKE skulle utrede skolebehov for å redde sine egne økonomi ? Utredninger uten fagmiljø og ekspertise! Kongsberg Kulturskole, MDD på videregående og Fritidskulturlivet med alle sine lag og foreninger er grunnmuren i byens kulturliv. Fritidskulturlivet er helt avhengig av en kulturskole med mulighet for utvikling ,- en kulturskole som favner alle og som gir rom for økning i elevtallet. Mange av våre medlemmer er elever i kulturskolen. Flere er også elever på musikklinja. Mange voksne lag og foreninger har problemer med rekruttering. En visjonær kulturskole og musikklinje med utviklingsmuligheter, samt dyktige ansatte er garantister for et fremtidig levende fritidskulturliv. Hva mener de ulike partiene om egne valgløfter med satsing på kulturskole, øvingsrom for frivillige lag og foreninger, god tilrettelegging for utvikling av Musikk, dans, dramalinja? Vi forventer at våre politikere i setter seg godt inn i denne saken og aviser KKE sitt absurde forslag. I sitronpressa er det ikke plass til alle disse aktørene. Det er tydelig at flertallet i styret i KKE vil leve opp til kallenavnet på gamlekinoen...: Her skal sitronene presses til det ytterste!

Eva Tovsrud Knutsen Kongsberg Musikkråd.