For å holde driften i 2023, trenger de statlig krisehjelp, forteller kirkeverge Bjørnar Kalbach Christensen i Kongsberg kirkelige fellesråd til Vårt Land.

Kongsberg kirkelige fellesråd drifter seks kirkebygg og to livssynsnøytrale seremonirom. Nå mangler de én million for å holde kirkene åpne neste år

– Kongsberg kirke står alene for 25 prosent av utgiftene, sier Christensen.

Kirken er Norges største i antall sitteplasser, med i utgangspunktet 2.400 plasser, og rommer Nord-Europas største barokkorgel fra 1762.

– Jeg har vanskelig for å tro at kirkelig fellesråd og kommunen finner en løsning selv, sier Christensen.

Han får støtte fra sognepresten.

– Jeg håper at det offentlige kommer på banen med støtteordninger, sier sogneprest Reidar Aasbø i Kongsberg og Jondalen menighet.

Barne- og familieminister Kjersti Toppe (Sp) sier til Vårt Land at hun mener det er et viktig prinsipp at kommunene har ansvar for kirkebyggene.

– Det har vært utfordrende for fellesrådene enkelte steder å få støtte fra kommunen om det at det er et kommunalt ansvar, sier hun.

(©NTB)