I Lp for 25/1-21 beklager Helge Evju (H) seg over at kinoen på Tråkka står tom og har gjort dette siden 2015. Men dette er et resultat av Høyres og Arbeiderpartiets egen politikk. Det var Høyre og Arbeiderpartiet, med SV på slep, som kjørte på for å få igjennom flytting av høyskolen fra Raumyr til Hasbergtjerndalen, inn i en såkalt Kunnskaps- og Kulturpark (KKP) som blant annet også skulle romme kinoen.

Evju klager også sin nød over at ikke kinoen på Tråkka ble solgt i 2015. Han og Høyre var i følge Lp pådriver for å selge bygget det året, siden kinodriften da ble flyttet til KKP-bygget. Det var på dette tidspunkt aktuelt å selge kinoen fra Kongsberg Kommunale Eiendom AS (KKE) til KKP Eiendom AS. KKP Eiendom AS var eid av Bolten Eiendom AS med 60 % og kommunen med 40 %. Erik Løfsnes var tidligere inne på eiersiden i Bolten Eiendom og var og er daglig leder for dette. Det forelå planer om et KKP 2 i Tinius/Flåtaløkka/kinoen-området, også kjent som Undervisningstorget, mens KKP i Haspa ble kalt Kulturtorget.

KKP 2 (Undervisningtorget) ville i følge planer som forelå bety samling av videregående skoler og Vestsiden ungdomsskole i Tinius/Flåtaløkka/kinoen-området. Men det ville også bety en ny alvorlig trussel mot Brydeløkka rett nord, som sto i fare for å bli helt utslettet da HiBu-rektor Kristin Ørmen Johnsen (H) i 2008 ville skape Campus Lågen fra jernbanebrua til Magasinparken. Disse planene avstedkom som kjent Folkeaksjonen mot Campus Lågen, som innhentet 7200 underskrifter.

Vedtaket om salg av kinoen og nabobygget Nymoens Torg 5 fra KKE til KKP Eiendom kunne forhindres ved kommunestyrevedtak, ettersom kommunen hadde 40 % eierandel i KKP Eiendom, og kjøp av kinoen og nabobygget forutsatte 2/3 flertall på KKP Eiendoms generalforsamling. I kommunestyret satte Kongsberglista foten ned, og fikk med seg flere andre partier på dette. Kongsberglista gikk i 2015 til valg på at man ville si et rungende nei til KKP 2, og levde opp til sitt valgløfte. KKP 2 ble skrinlagt, og hus og hjem på Brydeløkka, et stykke «gamle Kongsberg», ble reddet nok en gang.

Vi slapp dermed også, takket være Kongsberglista, et nytt OPS (offentlig-privat samarbeid) her i byen av den typen som KKP i Haspa, der private interesser takket være Høyre og Arbeiderpartiet har sugerør.

Ønsker du å kommentere denne saken? Sett deg inn i våre nye kjøreregler først!

Kjøreregler for nettdebatten

Du er personlig ansvarlig for ytringer du publiserer, og det er en forutsetning at du viser høflighet for andre.

Dette er våre kjøreregler, og brudd på disse kan gi utestengelse:

  1. Du må bruke ditt fulle og reelle navn i profilen.
  2. Diskuter sak, ikke person. Nedsettende kommentarer om andre personer eller spekulasjoner i folks motiver tillates ikke.
  3. Trakassering, hatske utfall eller trusler aksepteres ikke.
  4. Du må holde deg til tema. Forsøk på å avspore eller ødelegge debatten på annet vis vil medføre at innlegg slettes.
  5. Gjentatte postinger av samme budskap/innlegg vil bli slettet.
  6. Hold en saklig tone og dokumenter sterke påstander.
  7. Skriv kort. Vi tillater maks ca 1.000 tegn inkludert mellomrom. Lengre innlegg må sendes oss som leserbrev.
  8. Bruk seriøse kilder. Vi sletter innlegg hvor man gjengir og/eller lenker til åpenbare konspirasjonsteorier samt innhold tilbakevist av anerkjente faktasjekkere.
  9. Du må følge norske regler for opphavsrett.

De komplette debattreglene finner du her.