Laagendalsposten hadde på Julaften en sak hvor de hadde spurt fire representanter fra lokalpolitikken om Biltema-saken, de fire som uttaler seg i saken representerer Senterpartiet, Kongsberglista, Høyre og Arbeiderpartiet.

Det er interessant å lese hva de forskjellige partiene mener om saken. Både SP og KBL ser ut til å være enige i at man bør vurdere å se på politikken som føres i byen, mens representantene for H og AP kommer med noen uttalelser som jeg ikke kan la stå uimotsagt.

La oss først ta Høyre, representert med Terje Jensen. Som mange andre har gjort, så legger han vekt på at man har fått mye skryt for politikken: «Vi har fått mye skryt for strategien vår her i Kongsberg, understreker han.» Dette med at Kongsberg har fått skryt er noe vi har hørt før, både fra administrasjon og folkevalgte. Jeg har aldri lest noen av de utdype hva denne skryten går ut på spesifikt, eller hvem den kommer fra, bare at den kommer.

Men er virkelig tilstedeværelse eller fravær av skryt det viktigste å legge til grunn når man utarbeider eller evaluerer politikk? Siden det er begrunnelsen politikerne oftest ser ut til å bruke når de uttaler seg, så virker det som flere av de folkevalgte mener det.

Selv er jeg en større tilhenger av kvantifiserbare fakta enn ullent skryt. Ting som prosentandel av tomme lokaler i sentrum i forhold til sammenlignbare kommuner, antall nyetableringer i sentrum i forhold til sammenlignbare kommuner, andel av nyetableringene som overlever osv. Dette vil være mye bedre objektive mål på hvordan politikken påvirker handelen i kommunen enn skryt.

Noe jeg særlig savner når det gjelder objektive, kvantifiserbare mål, er handelslekkasjen ut av kommunen. Når man leser kommentarer om Biltema ser man at det er flere som skriver at de kommer til å kjøre til Biltema i Mjøndalen når de legger ned i Kongsberg, og da samtidig foreta mer av handelen i Eiker-bygdene når de først er der. Jeg er selv en av disse. Men hvis noen folkevalgte en sjelden gang nevner handelslekkasje så er det kjemisk fritt for fakta om hvor stor den eventuelle handelslekkasjen er.

Jeg synes også det tenderer til stråmannsargumentasjon når Jensen sier at det er viktig at vi ikke ender opp som Notodden og tømmer sentrum for aktivitet. Jeg har fulgt diskusjonen forholdsvis nøye de siste årene, og jeg har sett veldig få som argumenterer for å slippe varehandelen helt opp og tillatte store kjøpesenter utenfor sentrum. Den overveiende majoriteten av de som argumenterer for at bedrifter som Biltema og Europris skal kunne etablere seg utenfor sentrum peker spesifikt på grenseoppgangen mellom plasskrevende varer og annen detaljhandel og hvor denne skal gå. Det er heller ikke snakk om store kjøpesenter, men enkeltstående butikker.

Når det gjelder denne grenseoppgangen, så synes jeg også den virker ganske vilkårlig. Biltema er registrert med sammen bransjekode som Carlsen Fritzøe Stiltre på Gomsrud, «47.521», der Carlsen Fritzøe har fått lov til å etablere seg utenfor sentrum, men ikke Biltema. Hvis ikke bransjekode ikke har noe å si, kanskje det er vareutvalg da. Men da ser jeg på Plantasjen versus Europris. Her er det stor overlapp i vareutvalg. Hos begge to kan man blant annet kjøpe planter, dyremat, hagemøbler og elektroverktøy. Men her har bransjekode plutselig noe å si, siden Plantasjen er hagesenter.

Steinar Flom fra Arbeiderpartiet uttaler seg også i artikkelen. Han er sitert på følgende:

«Det er ikke noe krise for byen at en butikk velger å forlate byen. Byen stopper ikke opp av den grunn. Vi får tak i de samme tingene som de har i andre butikker som er her, for eksempel på Clas Ohlson»

At Clas Ohlson i Kongsberg har samme vareutvalg som et Biltema-varehus er positivt feil, det kan ikke kalles annet enn en ren faktafeil. Personlig er jeg av de som har bil som hobby og skrur litt bil på fritiden. Når det gjelder diverse spesialverktøy til bil har Biltema et utvalg som ikke mange andre kan slå til samme pris. Mye kan nok også skaffes fra de som leverer til verksteder, men dette er proffverktøy til en pris som blir høy for en hobbymekaniker som skal bruke det en gang eller to.

Et annet segment er elektroverktøy og annet verktøy, kompressorer osv. Her er det vel Jula som kommer nærmest på kombinasjonen pris og utvalg. Dette er nok en kjede vi ikke har i Kongsberg, men som ligger i Mjøndalen, omtrent rett over veien for Biltema. Også har vi bildeler, fritidsartikler som sykler osv. Dette er ting som man kan finne i forskjellige butikker rundt i Kongsberg, men ingen har samme kombinasjon av vareutvalg og pris som et Biltema-varehus.

At det generelt ikke er en krise for byen hvis én butikk forlater byen kan jeg si meg enig i. Men hvis butikker som er representert i nabokommunene forlater Kongsberg, eller velger å ikke etablere seg her, vil det kunne føre til handelslekkasje. Og hvis dette er et mønster som oppstår på grunn av politikken som føres så vil jeg påstå det kan nærme seg en krise.

Som jeg føler at jeg gjentar til det kjedsommelige, Kongsberg er ikke isolert, men har naboer på alle kanter. Og hvis det finnes tilbud hos disse naboene som vi ikke har i Kongsberg, så vil en viss andel av befolkningen velge å benytte seg av disse tilbudene og vi får handelslekkasje ut av kommunen. Selv bor jeg på Steglet, og for meg har det blitt enda kortere og enklere å kjøre til Mjøndalen nå etter at nye E134 åpnet. Og hvis jeg først er der for å for eksempel kjøpe noe på Biltema, så handler jeg som regel også andre ting i de nærliggende butikkene også. Ting som jeg ellers hadde handlet i Kongsberg.

Nå er det ikke sikkert at denne handelslekkasjen hverken er, eller kommer til å bli så stor at dette er noe krise for Kongsberg. Men det kan man ikke vite uten å ha oppdaterte, faktiske data. Man må vite hvor stor handelslekkasjen er, og hva den skyldes. Ut fra det jeg har lest i lokalavisa, eller har fått som svar fra folkevalgte i kommentarfeltet kan jeg ikke annet enn å konkludere med at man ikke vet.

Og hvis man ikke har oppdaterte fakta om handelslekkasjen så sitter man ikke igjen med annet enn synsing. Og da er det rett og slett intellektuelt uærlig å gå bombastisk ut i Laagendalsposten og uttale at det ikke er noe krise for byen at en butikk som Biltema forlater byen.