Leder i Kongsberg Høyre kommenterer nyheten med at reduserte barnehagepriser er et viktig punkt også for Høyre, og at dette er noe også Høyre innførte under forrige stortingsperiode. Det Høyres leder imidlertid glemmer er at foreldrebetalingen gikk kraftig opp under hele Høyres regjeringsperiode, den bikket 3000 kroner i måneden, i 2019. Den nominelle prisøkningen i årene 2014-2020 var større enn kostnadsveksten i kommunene skulle tilsi. Det er dermed stor avstand mellom det man mener er en god ide og det som ble gjennomført av Høyre i regjering.

Arbeiderpartiet har som eneste parti i Kongsberg foreslått reduksjon i barnehageprisene – og blitt nedstemt. Det er derfor gledelig at regjeringen tar grep. Prisreduksjonen i barnehagene kan bidra til å frigjøre midler som blant annet kan gå til å styrke bemanningen. Dette vil komme alle til gode – både barnehagene og kommunen – men mest av alt familiene og barna selv.