Kommunens administrasjon blir på Facebook omtalt som trangsynte i Biltema-saken. Det er nok å rette baker for smed. Administrasjonen forholder seg til de politisk vedtatte retningslinjer, og slik skal det være.

Handelsstrategien er politisk vedtatt, og det har vært stor enighet om at den gjeldende strategi har tjent oss vel. Så langt. Men samfunnet er stadig i endring. Også handelsnæringen er utsatt for endringer. Og en strategi som ikke evalueres og revurderes etter en tid blir til slutt en stagnert og utdatert strategi. ‘Den som har begge beina på jorda står stille’ gjelder også her.

Det er et godt utgangspunkt å bygge videre på at Kongsberg, i motsetning til mange andre byer, har et levende sentrum som også inkluderer kjøpesenter. Vi har i byutviklingsprosjektet sett at vi har et sentrum å forbedre, ikke et sentrum som må stå opp fra døden. Vi ønsker et attraktivt lokalsamfunn hvor folk blir boende og flere flytter til. Handelen i sentrum bidrar til å skape et aktivt og trivelig sentrum og spiller på den måten en viktig rolle i arbeidet med å skape et godt lokalsamfunn for våre innbyggere.

Ikke all handel kan være i sentrum. Plasskrevende varer er allerede i dag lokalisert på egnede områder utenfor sentrum. Men over tid har man sett en trend som gjerne kalles bransjeglidning, ved at vareutvalget i mange butikker utvides fra utvalgsvarer til plasskrevende varer, eller motsatt. Derfor er det på tide å se på handelsstrategien på nytt. Faktabasert analyse, deretter konklusjon.

Så til diskusjonen om Biltema: Tomten som man har sett for seg å bygge på er regulert til handelsvirksomhet for byggevarer og lignende. Det ligger et visst skjønn i hva som ligger i begrepet ‘og lignende’. Slik sett kan man se for seg en dispensasjonssøknad til politisk behandling som kunne ha gitt Biltema godkjenning. Eller den kunne blitt avslått. Og neste aktør som kunne tenkes å fremme en tilsvarende dispensasjonssak ville hatt samme usikkerhet. Derfor er det riktige å revidere handelsstrategien først slik at en etablerer forutsigbarhet og likebehandling.

Det kan godt tenkes at en slik revidering kan lande på en modell lik den som er etablert i Skien, med et meget høyt minimumstak på butikkareal og begrensning til kun en butikk per ‘big-box’, og hvor en mix av utvalgsvarer og plasskrevende varer kan tillates. Samtidig må en handelsstrategi også knyttes opp til en revidering av sentrumsplan, slik at lokaler på gateplan utenom de etablerte handelsgatene også kan benyttes til annet en ren handel eller publikumsrettet virksomhet.