Kongsberg Høyre vil ikke støtte kommunens forslag til høringssvar. Kongsberg kommune har fulgt opp regjeringens hovedargumenter for å reversere den påbegynte sentraliseringen av domstolene.

Hovedargumentene fra sentralt hold for å reversere reformen, handler ikke uventet om at nærhet til brukerne gir domstolene bedre lokal forankring og forståelse av lokale forhold.

Stille

Administrasjonen har i forkant av formannskapets behandling vært i kontakt med stedlig politimyndighet, Sorenskriveren i Buskerud og lokalt advokatmiljø for å høre om de har synspunkter på saken.

Vestre Viken Jordskifterett uttaler seg kritisk til en eventuell reversering. For øvrig har ingen av de øvrige ytret noe, heter det i saksdokumentene.

Det er med andre ord ikke fullt så sterke meningsytringer nå, som det var i forkant av omorganiseringen i fjor.

Se saksdokumentene her.

Motforslag

– Vi støtter ikke departementets forslag eller kommunedirektørens innstilling. Vårt argument handler om å sikre de små rettsstedene i Norge og ikke minst å sikre rettssikkerheten, sier Spiten.

Mange er kjent med tidligere debatter som har handlet om å flytte tingretten ut av byen – og gjennom årevis har det vært snakk om sentralisering til Drammen så vel som å samle en del av fylkets tingrettssteder i Hokksund.

Den 26. april 2021 ble Kongsberg og Eiker tingrett slått sammen med Drammen tingrett og Hallingdal tingrett til å bli Buskerud tingrett.

Les også: Om en uke leder hun en ny, stor tingrett – men Kongsberg består som rettssted

Ikke svekket

– For Kongsbergs del er ikke situasjonen slik at Kongsberg som rettssted er svekket – det er fortsatt tilgjengelighet lokalt, understreker Spiten.

I forbindelse med kommunens høringsuttalelse som behandles onsdag, er det lagt ved en del fra enkelte høringsparter – herunder barneombudet som er bekymret for barns rettssikkerhet ved en reversering, påpeker Spiten.

– Det advares mot lengre saksbehandlingstid og krav til kompetanse i domstolene i barnesaker, dersom domstolsreformen reverseres. Så kan man alltids også spørre seg om det er rett bruk av penger, mener Spiten som vil legge fram motforslaget i formannskapsmøtet.

Les også: Ingen ønsker å uttale seg: – Vil ikke legge føringer