– Vi foreslår noen tøffe grep for Kongsberg

Høyre legger fram et budsjettforslag med tøffe prioriteringer. Får de viljen sin vil, en raus andel av deres foreslåtte innsparinger kunne merkes i form av lavere eiendomsskatt.