Regjeringspartiet Høyre skryter av at det er bevilget 10 millioner til kompetanseheving i Kongsbergindustrien, noe som for mange oppfattes som en ren hån mot den største og mest avansert teknologiklyngen i Norge, ja faktisk i hele Skandinavia. Den samlede omsetningen av Kongsbergindustrien er årlig på ca. 40 milliarder kroner og 10 millioner utgjør derfor omtrent en kvart promille av dette.

Hvis Høyre og de andre regjeringspartiene virkelig ville bevilge noe som monnet, burde beløpet heller være nærmere en milliard og aller helst bidra til at såkalte «gryteklare» prosjekter ble startet. Et eksempel på denne type prosjekter er utviklingen og byggingen av Kongsberg Gruppens Vanguard skip. Det er selvsagt bra med støtte til kursing og kompetanseutvikling, men det hjelper ikke hvis ikke konkrete prosjekter blir startet hvor denne kompetansen kan brukes og videreutviklet.

Det gir også en flau smak i munnen når Høyres Kristin Ørmen Johnsen, strør om seg med fyndord og floskler som «samvirke mellom universitet og næringsliv», «industridrevet innovasjonsinkubator», «grønn industri» og at Høyre vil støtte start-ups, osv. Hvem vil ikke det? Kom med konkrete forslag og støtteordninger som virkelig monner. Det blir ikke utviklet nye industriarbeidsplasser av å strø om seg med flotte ord og selvfølgeligheter. Det er bra med start-ups og gründerbedrifter, men det er et faktum at det er enklere å skape 100 nye arbeidsplasser der hvor det er 1.000 fra før. Det tar lang tid å skape et antall nye arbeidsplasser i industrien som virkelig monner, som N2 Applied er et godt eksempel på. Selskapet har brukt 10 år på utviklingen av sitt nye produkt.

Nye arbeidsplasser skapes ikke gjennom politiske vedtak og floskler, men i første rekke gjennom langsiktig satsing og forretningsutvikling ledet av den etablerte industrien selv.

Vi leser et annen sted i Lp at det skapes et inntrykk av at Høyres lokalparti tar æren for at Kongsberg Maritime har fått innvilget prosjektstøtte fra Norges forskningsråd. Dette må bero på kunnskapsmangel hos lokalpartiet da denne bevilgningen ikke har noen koblinger mot politikk eller politiske partier.