Hei Njål,

Jeg beklager at jeg ikke har svart deg før. Jeg har vært opptatt med å snakke om egen politikk de siste dagene:

Til ditt første spørsmål: «Hva skal Høyre privatisere?». Det er dere som har innført og definert begrepet i denne valgkampen – men det passer ikke helt. «Privatisering» vil blant annet si at det er private som betaler for tjenesten – ikke det offentlige. Vi har ingen uttalte mål om å «privatisere» noe som helst vi. Vår politikk går ut på å fortsette å styrke den Norske velferdsmodellen. En modell som går ut på at offentlige aktører kjøper tjenester av private – uten at brukerne betaler for det. Hvis du gjerne ønsker et begrep på vår politikk så kan du kanskje kalle det driftsprivatisering. Men ikke forled velgerne til å tro at dette handler om privatisering.

Du skriver videre at dere mener dere har bedre verktøy for å sikre god kvalitet på tjenestene hvis private aktører blir ekskludert. Dette er en grei avklaring. Kan vi ikke da heller kommunisere ut at vi er uenige om verktøyene da! Da hadde valgkampen gått ut på om velgerne kan velge mellom å støtte våre forslag til «verktøy» eller deres – ikke oppkonstruerte kamper og debatter som ikke eksisterer.

Du nevner også potensielle utfordringer ved anbudsprosessene. Vi både kan og bør helt klart stille strenge krav i anbudskonkurransene til både tilbud, lønn og pensjon, og innsynsmuligheter. Og er det egentlig noe som stopper oss fra å legge til rette for at ideelle aktører også får en plass? Her skaper dere igjen et problem i stedet for at dere sier det som det er:

DERE ØNSKER IKKE DE PRIVATE AKTØRENE VELKOMMEN.

I debatten på torsdag ble kostnader ved anbudsprosesser også nevnt som en utfordring ved vår politikk. Venstresidens nei til private aktører – som da altså er en endring av dagens Norske velferdsmodell - har også en kostnad – en betydelig kostnad. Oslo og Bergen kommune har f.eks. i dagens utfordrende situasjon brukt en milliard av skattebetalernes penger på å kjøpe opp velfungerende private barnehager. Ikke fordi det gir et bedre tilbud til barna, men ut fra et prinsipp om barnehager bør være offentlige – deres IDEOLOGI. Det er liten tvil om at en milliard kroner kan brukes langt bedre hvis målet er bedre velferdstjenester til befolkningen.

Jeg tillater meg med dette å komme med en aldri så liten oppsummering av uenigheten mellom Høyre og venstresiden i valget 2023. Dere mener at det offentlige alene – herunder politikere – vet best hvordan man skal organiseres og driftes for å rigge seg best mulig for fremtiden. Dere mener også at deres løsning vedr. organisering alene vil gi flere helsefagarbeidere til sektoren. Vi i Høyre mener at andre aktører, med nye arbeidsmetoder, ny teknologi o.l. kan være en svært viktig bidragsyter som et godt supplement til utfordringene. Vi mener videre at flere aktører vil gi en større valgfrihet når det kommer til arbeidsplasser, som igjen kan medføre at det vil bli attraktivt for flere helsefagarbeidere å vende tilbake til sektoren. Av den grunn vil vi ikke lukke døren for de private aktørene.

Med dette sagt ønsker jeg alle et riktig godt valg. Husk å bruk stemmeretten din. Gjør du ikke det så gir du automatisk en støtte til de du er mest uenig med.