Selv om kapellet har vært lite brukt det siste året på grunn av pandemien var det behov for en sjau både høyt og lavt. Takpanel som var vridd etter vinteren måtte spikres. Rundt kapellet ble det luket, ryddet og tynnet ut i vegetasjonen, blant annet ble en stor gran felt. Takk til Skrim Hytteeierforening for hjelp til hogsten rundt hytta.

Samarbeid

På Skrim Sportskapell årsmøte i april ble det vedtatt å arbeide for et samarbeid med Skrim Hytteeierforening, som nå har plassert ut flotte sittegrupper på tunet. Etter dugnaden avholdt også Skrim Hytteeierforeningen årsmøte på tunet foran kapellet for første gang.

Med dette er et samarbeid mellom Skrim Sportskapell og Skrim Hytteeierforening innledet. Samarbeidet betyr at det etter hvert kommer opp et webkamera på kapellet så man kan følge med på vær og snømengder. Kanskje blir det også kioskaktivitet på dager med mye utfart til Skrim.

Mer i bruk

Styret i Skrim Sportskapell ønsker at kapellet skal bli brukt flittigere når pandemien er over. Det er ønskelig med flere gudstjenester både innendørs og utendørs etter hvert.

Med erfaringene fra det vellykkete årsmøte til Skrim Hytteierforeningen på tunet, bør det også være mulig for flere utendørs arrangement i framtida. Styret i Skrim Sportskapell ønsker alle en god sommer, og velkommen til det flotte kapellet!