Samtidig som kommunestyre- og fylkestingsvalget holdes, kan du også stemme fram hvem som skal lede kirken på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Denne uken startet forhåndsstemmingen til årets Kirkevalg på kirkekontoret i Kongsberg. Forhåndsstemmingen pågår fram til og med fredag 6. september.

På selve valgdagen mandag 9. september vil det være mulighet til å stemme i lokaler rett i nærheten av kommunevalget.

– Ved Kirkevalget har alle medlemmer fra 15 år og oppover stemmerett, sier sogneprest Reidar Aasbø, og fortsetter – I tillegg til å forhåndsstemme på kirkekontoret på KRONA åpner vi også for forhåndsstemming i Kongsberg kirke etter gudstjenesten søndag 1. september, sier han.

Tre stemmekretser

Det er tre stemmekretser i Kongsberg og Jondalen; Kongsberg by, Gamlegrendåsen og Jondalen. På valgdagen kan medlemmer som sogner til Kongsberg by stemme i Kongsberg kirke, dem som sogner til Gamlegrendåsen kan stemme på Gamlegrendåsen skole og dem som sogner til Jondalen kan stemme på Jondalen skole.

Åpningstidene er de samme som ved kommunevalget.

Flere kandidater

I Kirkevalget stemmer du på kandidater til menighetsrådet og til bispedømmeråd og Kirkemøtet. Til menighetsrådsvalget i Kongsberg og Jondalen har 12 medlemmer sagt ja til å være kandidater til menighetsrådet de neste fire årene.

Kandidater til Kongsberg og Jondalen menighetsråd:

• Sigurd Hukkelberg (67) – Gamlegrendåsen

• Berit Kristin Fonsdal (69) – Raumyr

• Kjell Guldvog Staalesen (74) – Tislegård

• Aslaug Roholdt (71) – Veungsdalen

• Geir Løvdal (44) – Kapermoen

• Sigrid Lien (66) – Gamlegrendåsen

• Inger-Johanne Flatland Christensen (32) – Skavanger

• Håkon Myhra (73) – Jondalen

• Vera Henden (71) – Madsebakken

• Liv Simonsen (68) – Gamlegrendåsen

• Erik Trømborg (53) – Skinnarberga

• Anne Berg Aicher (62) – Tislegård

Mer om kandidatene her: Presentasjon av kandidatene (PDF)

Mange arbeidsområder

Menighetsrådets og bispedømmerådets arbeid spenner over flere fagfelt.

Det kan være barne- og ungdomsarbeid, jus og økonomiforvaltning, ansettelser, gudstjenester, miljø og rettferdighet, omsorg, musikk og misjon.

Rådene skal sørge for vekst og næring til kirken og lokalsamfunnet.

Bispedømmet

Ved valget til bispedømmeråd i Tunsberg er det tre liste å velge mellom;

• Nominasjonskomiteens liste

• Åpen folkekirke

• Bønnelista

Bispedømmeråd finnes i hvert av landets elleve bispedømmer. Rådet ansetter blant annet prester og ledere i bispedømmet sammen med biskopen.

Medlemmene av bispedømmerådet er også medlemmer av Kirkemøtet, det øverste representative organet i Den norske kirke.

Fakta om kirkevalget

• Ved kirkevalget i 2015 stemte 520.323 kirkemedlemmer. Det var en rekorddeltakelse på 16,7 prosent.

• Ca. 3,1 millioner nordmenn har rett til å stemme ved årets Kirkevalg.

• Ungdom har stemmerett i Kirkevalget fra året de fyller 15. Det er dåpen som gir medlemskap i Den norske kirke.

• Et menighetsråd har 4-10 medlemmer, i tillegg til sognepresten. Medlemmene har ulik utdannings- og yrkesbakgrunn, og mange er også aktive på andre arenaer i lokalsamfunnet.

• Til sammen skal 7.000 rådsmedlemmer stemmes inn i Kirkevalget 2019.