Dagen minner meg om de modige damene som har gått opp veien før meg, og om de viktige kampene de har stått i.

Det er lett å glemme. Jeg tror også det kan være ekstra vanskelig å forstå for de unge som vokser opp i dag.

Jeg blir takknemlig for de mulighetene jeg har, med visshet om at dette ikke er en selvfølge.

Aller mest handler kvinnedagen for meg om like muligheter for alle. Et samfunn der vi legger til rette for at alle, uavhengig av bakgrunn har de samme mulighetene til å leve gode liv. Jeg vil være med på å bygge videre et samfunn som verdsetter mangfoldet og ulikhetene blant oss. Som ser verdien av og setter pris på at vi er forskjellig. Som anerkjenner at ulik bakgrunn er en styrke, i skolen, på arbeidsplassen og i samfunnet ellers.

Til mine egne barn utfordres jeg til å sette ord på hva kvinnedagen er. For hvorfor har vi en egen dag for kvinner? Historier fra da mormor var liten hjelper de å forstå bedre. Det samme gjelder historiene fra min egen oppvekst. For vi trenger ikke gå så mange år tilbake for å se at mye var annerledes før. Derfor minner også kvinnedagen meg på dette. At valgene jeg tar i dag er viktig, og at jeg selv er et forbilde. Ved å ta bevisste valg går jeg opp veien videre for de som kommer etter meg. Slik at de som vokser opp i dag skal ha like muligheter, og fritt kunne velge den utdanningen de vil, delta i arbeidslivet på like premisser eller å ta del i politikken hvis de ønsker det.

Jeg vil være med å jobbe for et samfunn der verdien av å ta vare på mangfoldet virkelig kommer til syne i de beslutninger vi tar, og for utviklingen av samfunnet. Jeg vil lære av de med en annen bakgrunn enn meg selv, og jeg vil være med å ta beslutninger hvor ulike stemmer blir hørt. Jeg vil være med å kjempe for retten til å være den man er, og for retten til å velge selv det som passer for den enkelte. Fordi folk er forskjellig og har ulike behov.

Kampen for at alle som vokser opp i dag skal ha like muligheter uavhengig hvem de er og hvor de kommer fra, er like viktig i dag.

Gratulerer med kvinnedagen!