Som bruker av Flesberg Elverk hadde jeg forventning om at en utvidelse/fusjon skulle gi meg rimeligere nettleie. Da både kommunen og flere politikere er med i prosessen var jeg trygg på at mine behov ble ivaretatt. Det er jeg ikke lenger. Som bruker har jeg ikke mottatt informasjon om hva som skjer. Ut ifra alle innlegg i avisen og i sosiale media har fokus vert på forholdet til eiere, ansatte og formaliteter til gjennomføring av generalforsamlinger, men ikke om hvilke fordeler vi som brukere oppnår.

Etter en rask sjekk på dagens priser for nettleie finner jeg ut at Midtkraft er suverent dyrest med 52,1 øre pr kWh ! Flesberg har 45 og Ringerikskraft sin sommerpris er 34.82. (vinterpris er 42.32).

Da kan hver forbruker selv regne ut hva en eventuell fusjon med Midtkraft koster.