Siden 1978 har optikerstudenter og synsforskere på Kongsberg undersøkt synet til kommunens skolebarn. Utallige kongsbergbarn har hatt med seg vårt informasjonsskriv og invitasjon til en utvidet synsundersøkelse i skolesekken med hjem til foreldre og foresatte.

Fortsatt besøker vi jevnlig kommunens barneskoler og tilbyr forenklet synsundersøkelse for barn i alderen 6 til 16 år.

Dette kan vi gjøre takket være et enestående samarbeid med skoleledelse og lærere. Vi tør påstå at det knapt finnes en by i Norge der bevisstheten blant lærere rundt syn og øyehelse er større enn nettopp her.

Jevner ut forskjeller

Kongsberg er heldig som har landets eneste optikerutdanning, med studenter og forskere som bidrar til at barn får hjelp til å se bedre.

Dette er viktig av mange grunner. Vi vet at synsfeil hos barn og unge påvirker læring. Synsfeil som ikke oppdages gjør at barn får ulike forutsetninger. Dette kan få følger senere i livet. Når vi oppdager synsfeil tidlig, er vi derfor med på å jevne ut forskjeller.

Nå er vi på full fart inn i en ny tid, der bruken av digitale hjelpemidler vil øke. Men heller ikke digitale hjelpemidler er mye verdt, hvis ikke synet fungerer best mulig.

Det gjelder både for nettbrettene som brukes i Kongsbergskolen i dag, og for XR- teknologien (extended reality, slik som AR- og VR-briller) som nå er på full fart inn i skole, utdanning og arbeidsliv.

Lærlinger sliter med å lære

Lærlinger i Kongsberg bruker allerede XR-teknologi for å få erfaring som ellers ville vært umulig i et klasserom eller verksted. Men forskningen vår har avdekket noe som bekymrer oss. Det viser seg nemlig at en stor andel av lærlingene har synsfeil som burde ha vært behandlet med briller for at de skal ha godt nok syn, eller god nok utholdenhet til å utnytte denne nye teknologien.

Det er lett å tenke at et par VR-briller vil oppleves likt av alle. Slik er det dessverre ikke. Dersom du har synsfeil, vil du ikke få samme utbytte av å ta på deg brillene som vennene dine som ikke har synsfeil.

Vi vet at denne teknologien vil bli viktig i skole og utdanning fremover. Ja, den kommer til å endre måten vi lever på. Dermed vil de forskjellene som blir skapt av uoppdagede synsfeil tidlig i livet kunne følge deg gjennom resten av utdanningsløpet og voksenlivet, og ta fra deg muligheter du ellers ville hatt. På mange måter kan vi si at hva du ser, også er hva du blir.

Si ja til synsundersøkelse!

Under Kongsberg Agenda 22. juni skal vi snakke mer om dette. Vi henvender oss til foreldre, foresatte, lærere, helsepersonell samt beslutningstakere i kommunen og sentrale politikere på Kongsberg.

Budskapet vårt er at vi ikke må lene oss tilbake nå. Vi må benytte de fortrinnene vi har, og gjøre vårt ytterste for å fange opp de barna som har synsfeil som krever briller eller annen type oppfølging.

Derfor må dere som er foreldre fortsette med å svare ja på invitasjonene våre, og la oss undersøke barna deres. Og selv om lærerne og skolene er bevisste på viktigheten av godt syn, er det først og fremst foreldre og foresatte som må følge med på sine barn, og bestille en synsundersøkelse hos optiker dersom de mistenker at noe er galt.

Få brillene opp av sekken

Husk også at jobben ikke er gjort i det øyeblikket barnet har fått briller. For briller som blir liggende i sekken er ikke mye verdt. Som voksne må vi følge opp og passe på at barna faktisk bruker brillene, og at de har dem med seg på skolen.

Inne i klasserommet håper vi lærerne vil fortsette med det de allerede gjør: følge med på de barna som de vet bruker briller, og minne dem på å bruke dem.

Hva så med de barna og ungdommene som allerede har gått en stund med uoppdagede synsfeil? Er de dømt til å bli hengende etter resten av livet?

Heldigvis vil barn og unge få bedre læringsmuligheter også når de får synshjelp senere, selv om det er en klar fordel å fange opp synsproblemer så tidlig som mulig.

Og – når det gjelder AR/VR-briller er det mulig å lage det virtuelle innholdet slik at også de med synsproblemer har bedre nytte av teknologien. Opplevelsen ligger ikke bare i brillene. Hender, føtter, ja etter hvert hele kroppen kan kobles på gjennom forskjellige sensorer.

Europeisk forskning på Kongsberg

Et stort forskningsprosjekt innen XR-teknologi ble nylig tildelt 2,5 millioner euro i Horisont Europa, verdens største forsknings- og innovasjonsprogram. Prosjektet drives fra vårt institutt på Krona. Sammen med 11 partnere skal vi kartlegge utfordringene og mulighetene som en følge av at XR-teknologi tas i bruk i stadig nye deler av samfunnet.

Forskningen vår vil ha hele Europa som nedslagsfelt. Men nå - som før - vil den også komme Kongsberg til gode.